Klubben

KEFF MC bildades 1985 i Visby och klubben höll till i Hästnäs ca 2 km utanför stan. Men i oktober -99 köpte klubben en jordbruksfastighet i Endre där  klubbhuset nu är i fullt bruk.


KEFF MC är ingen renodlad H-D klubb så MC parken är lite varierande även om de flesta kör Harley Davidson.  Alla är välkomna att hälsa på oss när ni vill. Slå en signal och kolla så att någon är där.


57.6017  18.4155

VAKT TELEFON 0790-459359